Законодателство

Клинична пътека (КП) № 116. Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минималноинвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

Не пропускайте

Коментари