Законодателство

Клинична пътека (КП) № 114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

Не пропускайте

Коментари