Законодателство

Клинична пътека (КП) № 113. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

Не пропускайте

Коментари