Законодателство

Клинична пътека (КП) № 104. Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с уложнения

Не пропускайте

Коментари