Законодателство

Амбулаторна процедура № 37. Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер

Не пропускайте

Коментари