Законодателство

Амбулаторна процедура № 11. Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 18-А. Амбулаторни процедури

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари