Законодателство

Клинична пътека № 259. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари