Законодателство

Клинична пътека № 254. Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

Не пропускайте

Коментари