Законодателство

Клинична пътека № 252. (Роботизирана) радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари