Законодателство

Приложение № 9. Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари