Законодателство

Приложение № 8. Образец на изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства

Не пропускайте

Коментари