Законодателство

Приложение № 7. Кодове на заболяванията по списък, определен с Решение № РД-НС-04-12/10.02.2016 г. на НС на НЗОК, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия

Не пропускайте

Коментари