Законодателство

Приложение № 22. Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по психични заболявания и центрове за психично здраве

Не пропускайте

Коментари