Законодателство

Приложение № 6. Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 23 от 17 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари