Законодателство

НРД за ДД между НЗОК и БЗС за 2016 г. (Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.)

Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 21 от 18 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр.74
от 20 септември 2016 г. В сила от 1 април 2016 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари