Законодателство

Клинична пътека (КП) № 051. Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

Не пропускайте

Коментари