Законодателство

Клинична пътека (КП) № 050. Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

Не пропускайте

Коментари