Законодателство

Клинична пътека (КП) № 045. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

Не пропускайте

Коментари