Законодателство

Клинична пътека (КП) № 043. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

Не пропускайте

Коментари