Законодателство

Клинична пътека (КП) № 311. Хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в торакалната и абдоминалната област

Не пропускайте

Коментари