Законодателство

Клинична пътека (КП) № 284. Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

Не пропускайте

Коментари