Законодателство

Клинична пътека (КП) № 278. Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

Не пропускайте

Коментари