Законодателство

Клинична пътека (КП) № 277. Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

Не пропускайте

Коментари