Законодателство

Клинична пътека (КП) № 276. Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

Не пропускайте

Коментари