Законодателство

Клинична пътека (КП) № 275. Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

Не пропускайте

Коментари