Законодателство

Клинична пътека (КП) № 272. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

Не пропускайте

Коментари