Законодателство

Клинична пътека (КП) № 271. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

Не пропускайте

Коментари