Законодателство

Клинична пътека (КП) № 211. Хирургично лечение на заболявания на сърцето без екстракорпорално кръвообращение при лица под 18 години

Не пропускайте

Коментари