Законодателство

Клинична пътека (КП) № 210. Хирургично лечение на заболявания на сърцето без екстракорпорално кръвообращение при лица над 18 години

Не пропускайте

Коментари