Законодателство

Клинична пътека (КП) № 207.1. Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при деца от 0 до 18 години. Минималноинвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години

Не пропускайте

Коментари