Законодателство

Клинична пътека (КП) № 206. Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минималноинвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

Не пропускайте

Коментари