Законодателство

Клинична пътека (КП) № 200. Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

Не пропускайте

Коментари