Законодателство

Клинична пътека (КП) № 188. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност

Не пропускайте

Коментари