Законодателство

Клинична пътека (КП) № 178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдовореконструктивни операции

Не пропускайте

Коментари