Законодателство

Клинична пътека (КП) № 160. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

Не пропускайте

Коментари