Законодателство

Клинична пътека (КП) № 151. Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

Не пропускайте

Коментари