Законодателство

Клинична пътека (КП) № 147. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

Не пропускайте

Коментари