Законодателство

Клинична пътека (КП) № 142.2. Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест.с. до 26 гест.с.

Не пропускайте

Коментари