Законодателство

Клинична пътека (КП) № 142.1. Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест.с. включително

Не пропускайте

Коментари