Законодателство

Клинична пътека (КП) № 101. Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

Не пропускайте

Коментари