Симптоми и синдроми

Урография екскреторна – намалени размери на бъбреците, забавено отделяне на контрастното вещество

Не пропускайте

Коментари