Симптоми и синдроми

Урография екскреторна – каликсна каверна, ампутация на чашки, деформиран уретер, нарушено отделяне

Не пропускайте

Коментари