Симптоми и синдроми

Урография екскреторна – деформирани чашки, дефект в отделянето на контрастното вещество

Не пропускайте

Коментари