Симптоми и синдроми

Урина – уробилиноген (+)

Не пропускайте

Коментари