Симптоми и синдроми

Урина – порфобилиноген (+)

Не пропускайте

Коментари