Симптоми и синдроми

Тон II на a. pulmonalis раздвоен фиксирано

Не пропускайте

Коментари