Симптоми и синдроми

Тон II на a. pulmonalis акцентуиран

Не пропускайте

Коментари