Симптоми и синдроми

Тест пентагастринов у резецирани болни > 5 mU/h

Не пропускайте

Коментари