Симптоми и синдроми

Сцинтиграфия на черния дроб – неравномерно уголемен черен дроб, петнисто разпръснат изотоп

Не пропускайте

Коментари