Симптоми и синдроми

Сцинтиграфия на бъбреците – асиметрия в големината, формата, очертанията

Не пропускайте

Коментари